MOTOR YÖNETİMİ VE KONTROLÜ

 • Tüm hızlar için PID yönetimi.
 • Rölanti ve maksimum hız regülatörü.
 • Tork bazlı kontrol yapısı.
 • Kararlılık haritaları.
 • Sarkma = f (motor devri)
 • Hız rampaları ayarı = f (motor devri)
 • Tork limitasyonu = f (motor devri, destek basıncı, …)
 • Geçici aşırı güç = f (zaman aralığı)
 • Güç azaltma = f (soğutma sıvısı, yağ, hava sıcaklığı, …)
 • Soğuk çalıştırma kontrollü Start/Stop-prosedürü.
 • Değişken türbin geometrisi ile hava basıncı kontrolü. (VTG)
 • Egzoz gazı devridaiminin, partikül filtresinin ve katalizörün kontrolü.
 • Waste Gate ve Swirl Flap kontrolü
 • Deniz vasıtaları, raylı sistemler, ağır vasıtalar ve talebe özel ek işlevsellik uygulamaları.

MOTOR İZLEME VE KORUMA

 • Sıcaklık, basınç, hava seviyesi, soğutma sıvısı, yağlama ve devrelerin izlenmesi.
 • Egzoz gazı sıcaklığının izlenmesi.
 • Krank mili yatak sıcaklığının izlenmesi.
 • Turbosarj hızının izlenmesi.
 • Yağ sıcaklığının izlenmesi.
 • Limit değerlerin aşılması durumunda ön uyarı ve ana uyarı mekanizmaları.
 • Kritik durumlarda güç azaltma ve motor durdurma özelliği.

ENJEKSİYON

 • Common Rail – enjeksiyon sistemi, max 20 silindir.
 • Konfigüre edilebilen krank açısı ölçümü.
 • Enjeksiyon süresi = f(enjeksiyon miktarı, ray basıncı)
 • Enjeksiyon başlatma = f(enjeksiyon miktarı, motor devri, …….)
 • Ray basıncı = f(enjeksiyon miktarı, motor hızı, …….)
 • Gaz kelebeği kontrolü ve /veya basınç emniyet valfiyle ray basıncı PID yönetimi.
 • Enjeksiyon öncesi ve sonrası, çoklu enjeksiyon özelliği.
 • Silindire spesifik enjeksiyon başlatma ve enjeksiyon kalite kalibrasyonu.
 • Otomatik silindir dengeleme.

CAN-HABERLEŞME

 • PC’de çalışan uygulama programıyla “işletmeye alma”, “işletme”, “ayarlama” ve “teşhis” amaçlı ASAM-CCP (CAN Kalibrasyon Protokolü) protokolüyle haberleşme.
 • Müşteriye özel veya standart (SAEJ1939, CANopen, ….) protokollerle diğer sistemlerle iletişim yeteneği.
 • Yedekli CAN-bus yapısı.