MKÜ (Motor Kontrol Ünitesi, ECU) ve TKÜ (Transmisyon Kontrol Ünitesi, TCU) cihazlarının ilk değerlerin atanması, test laboratuarında parametrelerin optimize edilmesi ve motor üzerinde son ayarlamaların yapılmasında ve kayıtların toplanmasında ihtiyaç duyulan arayüzleri sağlayan yazılımımızdır.

Başlıca fonksiyonlarımız

  • Ölçüm değerlerinin lamba, dijital veya analog, çubuk grafik ile görselleştirilmesi.
  • Düzenleme değerlerinin kolay kullanımı.
  • Hata sayacı, hata geçmişi ve aktif hataların renkli kodlandırılması.
  • 8 kanallı depolama osiloskopu.
  • Kontrol Ünitesi ayarlarının yüklenmesi ve indirilmesi.
  • Kontrol Ünitesi çalışma zamanı programının yüklenmesi.
  • Kullanıcı adı ve şifre ile ayar değerlerine hiyerarşik erişim yetkilendirmesi.
  • Müşteriye ve uygulamaya özel operasyon masaüstü.
  • Kontrol ünitesi ile CAN-bus üzerinden haberleşme.