Dizel Güç Grubu Modernizasyonu

Başta lokomotif ve deniz dizel güç grubu elemanları olmak üzere, elektronik kontrol sistemlerinin yer almadığı motorların modernizasyonu, bu sistemlerin verimli bir şekilde kullanım hattında kalmalarını ve ekonomik verimliliklerini sürdürmelerini sağlayabilmektedir. 

Daha verimli, sessiz, hata takibine uygun, elektronik ekipmanlarla tam uyumlu hale getirilen bu sistemlerin, talep edilen çevresel kriterlere de uyumu temin edilmektedir.